O chovu Highland

Založení chovu Highland

Již roku 1609 se ve stížnosti císařské vrchnosti úředníci zmiňují o chovu hovězího v okolí Malé Úpy. Na konci 19. století chovali v Malé Úpě tisíc krav, v roce 1945 nejméně 550, po vystěhování původních obyvatel postupně chov dobytka skončil. Poslední dvě krávy odvedl z obce Malé Úpy v roce 1989 do chalupy Davida Sosny ve Velké Úpě Reimund Sagasser – poslední tradiční dřevař a horský hospodář.

Již několik let vlastníme menší chov krav v Malé Úpě. Doba globalizací a specializací zasáhla i chov hovězího a proto původní univerzální – kombinované plemeno Český strakatý skot na českých horách střídají masná plemena – Galloway, Salers, Masný simentál, Highland Cattle – Skotský náhorní skot, který jsme vybrali i my. V našich podmínkách se stádu vede výborně, daří se nám odchovávat nové přírůstky. V současné době stádo čítá cca 18 kusů.

HIGHLAND
Skotsko je zemí původu tohoto extenzivního plemene, přesněji jeho severozápadní část. Počátek tohoto plemene je odvozován od původního keltského skotu. Highland nebyl v minulosti vystaven tlaku moderních šlechtitelských opatření vedených snahou zvyšovat jeho růstovou schopnost a masnou užitkovost, tak jak tomu bylo u většiny ostatních plemen. Proto si udržel řadu vlastností původních plemen skotu – směle ho dnes můžeme nazvat genovou rezervou. Předností je zejména jeho odolnost a otužilost vůči tvrdým klimatickým podmínkám , která umožňuje celoroční chov v přírodě.

Především jeho impozantní zjev způsobil, že i přes nižší přírůstky telat má skotský náhorní skot a jeho chov řadu příznivců i v naší republice. První import plemene se uskutečnil v roce 1991 ze země původu, tedy ze Skotska. V dalších letech se importy uskutečnily z Rakouska a především SRN. U nás je toto plemeno chováno především v tvrdších horských podmínkách. Do roku 1998 se choval Highland v tradičním hnědém zbarvení. V poslední době se v našem chovu objevily barevné rázy stříbrné, dun, plavé a černé.

Pro Skotský náhorní skot je typická krátká široká hlava s dlouhými rohy, mohutný trup na krátkých končetinách a dlouhá hustší srst s diferencovanou podsadou a pesíky. Také oči jsou překryty splývavou srstí. Nejrozšířenější zbarvení je červené od světlé až po tmavou hněď, dále černé a vzácnější bílé. Výška kohoutku u dospělých krav je 115-130 cm, u býků se pohybuje v rozmezí 120-140 cm. Hmotnost krav činí 450-550 kg, býků 700-850 kg. Svým vývojem je plemeno řazeno mezi pozdní, první otelení se doporučuje nejdříve ve 3. roce. Velmi cennou vlastností jsou bezproblémové porody a vynikající mateřské vlastnosti. Narozená telata se vyznačují velkou životaschopností a samostatností. Porody probíhají ve stádě, dospívající telata není nutno oddělovat ani jim poskytovat zvláštní péči.

Chov ovcí Suffolk

Od letošního roku jsme začali chovat ovečky plemena SUFFOLK. Toto masné plemeno ovcí je původem z Anglie. Charakteristická je krátko – a jemnovlnnost. Hlava, nohy a paznehty jsou černé. Jak berani, tak i ovce jsou geneticky bezrohé. Suffolk je plemenem s větším až velkým tělesným rámcem a výrazným osvalením hlavních partií – plece, kýty, bedra. Maso je téměř bez tuku. Mateřské vlastnosti a mléčnost jsou u tohoto plemene dobré. Berani dosahují živé hmotnosti až 130 kg, zatímco ovce do 85 kg (anglický typ váží – berani do 180 kg, ovce do 140 kg). Plemeno je vhodné pro celoroční pastevní chov. V současnosti máme cca 20 oveček.

Upozornění

Prosíme všechny hosty a návštěvníky našeho ohradníku s chovem, aby se ke zvířatům chovala ohleduplně. Je zakázáno z důvodů bezpečnosti Vás i zvířat svévolné krmení. Pokud máte o krmení či bližší setkání s plemenem Highland zájem, neváhejte nás kontaktovat.

223633894020202_orig

Tel.: +420 739 673 383

IMG_1384

IMG_1395

IMG_1387