tetr5

Administracja Karkonoskiego Parku Narodowego w związku z ogłoszeniem ośmiu obszarów wypoczynkowych i związaną z tym rezerwacją dróg i szlaków na tych obszarach, tymczasowo zamyka od 15 marca do 31 maja 2022 r. niektóre drogi lub odcinki dróg w celu ochrony przed niepokojeniem wrażliwych gatunków. Środek ten wchodzi w życie po raz pierwszy w tym roku i ma charakter długoterminowy. W terenie te odcinki będą wyraźnie oznaczone znakiem z towarzyszącym tekstem„Zakaz wstępu ze względu na ochronę przyrody od 15 marca do 31 maja„.

Powodem sezonowego zamknięcia określonych szlaków turystycznych lub ich odcinków w Karkonoskim Parku Narodowym jest fakt, że prowadzą one przez miejsca regularnego występowania wrażliwych gatunków, zwłaszcza cietrzewia, który jest przedmiotem ochrony KRNAP, a także Karkonoskiego Obszaru Ornitologicznego. Celem tego działania jest przede wszystkim ochrona cietrzewi i ich regularnie wykorzystywanych wodopojów w najbardziej wrażliwym okresie ich zalotów i rozrodu.

Sezonowe zamknięcie w tym szczególnym okresie pomoże chronić ten gatunek, zwłaszcza w jego wrażliwym okresie, przy możliwie najmniejszych ograniczeniach dla odwiedzających Karkonosze. Jednak ścisłe przestrzeganie tych sezonowych zamknięć jest warunkiem wstępnym, podobnie jak przestrzeganie całorocznego zakazu poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami i trasami w cichych obszarach.

Gdzie co roku ograniczany jest ruch po czeskiej stronie gór?

Większość sezonowo zamkniętych szlaków jest omijana przez sąsiednie oznakowane szlaki. Pełna lista wraz z dokładnym opisem ograniczeń, w tym szczegółowym uzasadnieniem technicznym, znajduje się w poszczególnych środkach o charakterze ogólnym na stronie internetowej parku.

Ograniczenie ruchu po polskiej stronie Karkonoszy

Podobne działania jak czeski park narodowy od wielu lat podejmuje dyrekcja polskiego Karkonoskiego Parku Narodowego. Od 1 kwietnia do 31 maja zamyka ona cztery drogi:

Nasi partnerzy
bp logo
ski upa
upa ski
pivovar
nevecom

Dodaj komentarz