FullSizeRender scaled

Historie jarmarků a výročních trhů sahá až do středověku. Největší rozkvět zažívaly v období baroka, ale i dnes po mnoha stoletích jsou vítanou akcí a oblíbeným cílem výletů. V Krkonoších tuto tradici udržuje červnový Maloúpský jarmark.

 

Slovo jarmark pochází z německého Jahrmark (Jahr=rok a markt=trh) a označovalo takzvaný výroční trh. Privilegium pořádat výroční trh uděloval panovník a většinou ji obec získala při svém povýšení na město. Trh se konal nejprve jednou za rok u nějaké významné příležitosti, třeba o Velikonocích, ale zato trval třeba i celý jeden týden. Později se „výroční trhy“ pořádaly i několikrát ročně, většinou na náměstích nebo tržištích. Na jarmark přijížděli obchodníci z větších vzdáleností a přiváželi na ně běžně nedostupné zboží, například látky, stuhy, pentle pro dívčí kroje, byli zde i kožešníci nebo obuvníci a další. Neodmyslitelnou součástí jarmarků byly nejrůznější atrakce, které přiváželi potulní umělci. Lidé z celého okolí se pak na jarmarku mohli podívat na potulné kejklíře, loutkové divadlo nebo medvědáře či malíře.

I v naší novodobé historii se můžeme těšit z řemeslných jarmarků, které se snaží navázat na staré lidové tradice. Jeden takový jarmark se každý rok koná i v Malé Úpě, v krásném prostředí v okolí kostela sv. Petra a Pavla. Maloúpský jarmark oslavuje staré krkonošské tradice a na své si zde přijdou malí i velcí návštěvníci. Letos se koná 22. června a k vidění na něm budou ukázky tradičních řemesel, k zakoupení místní dobrůtky a čepovat se bude dobré pivo.

Ze stánků vznikne v okolí kostela starokrkonošská „vesnička“ nabízející jarmareční zboží, krkonošské výrobky (např. výrobky z vlny paní Wondráčkové a paní Váchové z Malé Úpy) či předvádějící tradiční řemesla (v čele s řemeslnou dílnou Dany Augustové z Malé Úpy). Děti s rodiči se mohou zúčastnit dřevorubeckých klání v různých disciplinách, podívat se na ukázku dravců či  řezbáře v akci nebo popustit uzdu fantazii ve tvůrčí dílničce. K poslechu bude hrát pohodová hudba.

17. Maloúpský jarmark 2024 se koná 22. června od 10:00 do 18:00 hodin v historickém centru obce.

 

Naši partneři
vchd
ski upa
upa ski
pivovar
nevecom