Výprava do ptačí říše

Podle oficiálních údajů žije v české části Krkonošského národního parku a v jeho ochranném pásmu 141 ptačích druhů. Dohromady pak v české a polské chráněné části Krkonoš žije půl milionu ptáků nejrůznějších druhů. Na jeden kilometr čtvereční tak připadne až 650 hnízdících párů. Pojďte se s námi vydat za těmi nejzajímavějšími. Nejbližší ornitologická vycházka se koná už 23. 9. 2023.

Krkonoše jsou jediným významným ptačím územím v České republice, které zahrnuje biotopy čtyř vegetačních stupňů – od listnatých a smíšených lesů v podhůří, přes smrkové porosty ve vyšších polohách, subalpínské louky s klečí nad horní hranicí lesa až po tundru nejvyšších krkonošských vrcholů. Pestrá mozaika různých typů prostředí poskytuje vhodné podmínky pro hnízdění celé řady ptačích druhů. Početný výskyt některých evropsky významných druhů přispěl k vyhlášení části českých Krkonoš (na ploše 409 km2) za chráněnou ptačí oblast v rámci soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany v ní je celkem sedm druhů – čáp černý, tetřívek obecný, o kterém už jsme psali zde,chřástal polní, sýc rousný, datel černý, slavík modráček tundrový a lejsek malý.

Nejvzácnější druhy se vyskytují na hřebenech Krkonoš. Top lokalitami jsou rašeliniště okolo Luční boudy a u pramene Labe. Na těch nejvyšších najdete slavíka modráčka tundrového, jednoho z našich nejkrásnějších ptáků, kterého si lidé dříve drželi v klecích. Objevení modráčků tundrových hnízdících v Krkonoších koncem 70. let se stalo doslova ornitologickou senzací. Má modrou náprsenku s oranžovou hvězdou a je skvělý imitátor – dokáže do svého zpěvu zařadit celou řadu hlasů jiných ptáků a dokonce i žab.

Čáp černý patří v Česku mezi další silně ohrožené ptáky. Je o něco menší než běžnější čáp bílý a kromě bílého břicha je celý černě lesklý, u dospělých samců jde krásný kovový lesk do zelena, mědi nebo purpuru. Samice jsou stejného zbarvení, jen matnější, a mláďata jsou bílá. Ke stavbě hnízda používají čápi černí především klacky a větvě a do hnízda se každý rok opakovaně vrací. Pokaždé ho kus přistaví, takže časem může mít obrovské rozměry, odborníci hovoří až o dvou metrech v průměru. Hnízda bývají ale dobře skrytá a není snadné je i přes jejich rozměr najít. Na zimu odlétají čápi černí do západních částí subsaharské Afriky.

 Na vrcholu Sněžky se proplétá a sbírá potravu mezi turisty pěvuška podhorní, u nás kriticky ohrožený druh, který hnízdí pravidelně jen v Krkonoších. Je to nenápadný ale vzácný ptáček velikosti slavíka, tak se na něj nezapomeňte při svém výstupu na Sněžku podívat.

Podivné jméno má další silně ohrožený druh, vzácný zástupce řádu krátkokřídlých – chřástal polní. Je trošku podobný koroptvi, ale o hodně štíhlejší a když budete mít štěstí, můžete se s ním setkat na horských loukách. Typické je zvlášť za soumraku a v noci jeho vytrvale opakované volání chřást chřást nebo taky krex krex.

Pokud byste chtěli ptačí říši přiblížit dětem (a nejen jim), můžete se vydat na Ptačí stezku.  Procházka za ptačími kamarády po okolí Pasek nad Jizerou je dlouhá přibližně 3,5 km. Na cestě potkáte 12 zastavení s informačními tabulemi, na kterých se dozvíte zajímavosti z historie kraje a seznámíte se s ptačími obyvateli Krkonoš. Věříme, že cestou potkáte alespoň pěnkavu obecnou, která je nejběžnějším a nejpočetnějším zástupcem krkonošské ptačí říše.

Správa našeho národního parku každý rok pořádá výpravy za poznáním krkonošských ptáků. Nejbližší ornitologická vycházka organizovaná ČSO a KRNAPem pod názvem Festival ptactva se koná už tuto sobotu 23.9.2023, odchází se v 10.15 od Vrbatovy boudy. Kromě pozorování ptáků se dozvíte mnoho zajímavého také o ochraně přírody a dalších ohrožených druzích. (Na vycházku doporučujeme se přihlásit na https://www.krnap.cz/akce/festival-ptactva/).

Naši partneři
bp logo
vchd
ski upa
upa ski
pivovar
nevecom