HOTEL BOUDA MALÁ ÚPA

Minigolf

V letních měsících stavíme na ploše Wellness Resortu Bouda Malá Úpa venkovní hřiště s 18 drahami miniaturgolfu. Vezměte rodinu, přátele a přijďte se pobavit hrou ideální pro děti, začátečníky, i sportovně pokročilé. Vyzkoušejte pohodovou hru pro každého.

Provozní doba minigolfového hřiště

Na objednávku
Pondělí – neděle
9 – do západu slunce 

Pravidla minigolfu

  1. Minigolf se hraje na osmnácti drahách s překážkami (=jeden okruh). Do drah je zakázáno vstupovat nebo na ně našlapovat z důvodu možného prolomení a zničení dráhy.
  2. Minigolf se hraje míči a holemi. Účelem hry je dostat míč co nejmenším počtem úderů ze základního pole do cíle (jamky).
  3. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami určí předem. Max. počet hráčů ve skupině jsou čtyři.
  4. Úder smí být proveden, je-li míč v klidu, a provádí se zásadně golfovou holí.
  5. Každý úder se započítává jako jeden bod. Jestliže míč po šesti započítaných úderech nedosáhne cíle, musí se připočítat další bod. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je tudíž sedm.
  6. Překážka je překonána, jestliže míč překročil hraniční linii (červená čára). Pokud se tak nestane a překážka tudíž není překonána, musí hráč vždy začínat se základního pole (černý obdélník na začátku dráhy).
  7. Zastaví-li se míč po překonání překážky nebo u mantinelu, je možno jej rukou přeložit na nejbližší černou čáru (překládací linii).
  8. Vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zastaví se tam, hraje se dále z místa, kde překonal hraniční linii při návratu – zpětném běhu.
  9. Hra na dráze je ukončena, jestliže hráč dostal míč v souladu s předchozími pravidly do cílového prostoru nebo do jamky.
  10. Míč z minigolfových jamek se vyjímá zásadně rukou.

Přejeme úspěšnou hru.

RECENZE

Přečtěte si recenze
našeho resortu.

700 +

rodin ročně
Review Widget
Home Printed Award TRA 2024
firm badge
Wellness Hotel Bouda Malá Úpa na Firmy.cz

Minigolf